Om Himmerlandsbyen

Hvem er vi

Vi er en gruppe familier, som har stiftet en andelsforening, der har til formål at etablere en “landsby” med økologiske byggeprincipper.
Ideen er hentet bl.a. fra Frilandsprojektet, men vi har også kigget på andre økologiske byggeprojekter og fået ideer til udformningen herfra.

Vi kommer fra forskellige steder i landet, og har alle det tilfælles, at vi går ind for foreningens fire grundprincipper og er indstillet på at deltage aktivt i det lokale samfund.

Etableret 2006

Formål: at etablere en “landsby” efter bæredygtige byggeprincipper.
Areal: 4 HA ved Årestrup midt i Himmerland
Byggegrunde: 10 stk. på 1200-2200 m2
Beboere: 16 voksne, 11 børn

Hvordan i praksis?

Vi har erhvervet et areal på knap 4 HA ved Årestrup midt i Himmerland med plads til 10 familier.
Der er fællesarealer til f.eks. mindre husdyrhold eller egenforsyning af grøntsager.

 • Grundene er på 1200-2200 m2. Der er mulighed for at placere huset sydvendt på alle grunde, hvilket er optimalt for brug af passiv- og solvarme.
 • Plads til køkken- og prydhaver, god afstand til naboer.
 • Bæredygtig lokal kloakering. Vi planlægger en miljøvenlig kloakering. Der er mulighed for flere løsninger f.eks. rodzoneanlæg eller pilerensningsanlæg.
 • Normal etablering af vand- og elforsyning samt telenet. Både vand og el leveres fra offentlige net.
 • Pligt til egen CO2-neutral varmeforsyning, herunder brug af passiv og aktiv solvarme.
 • Lokal sortering og opsamling af affald/genbrug. Der laves lokal opsamlingsplads for glas, papir, plastic osv.
 • Ingen brug af pesticider, insekticider og fungicider. Der kan dog bruges gift mod skadedyr, hvis biologisk bekæmpelse ikke virker.

De fire grundprincipper

 • Økologiske byggeprincipper – Byggeri baseret på naturmaterialer.
  Vi anvender de principper for økologisk byggeri, som er udarbejdet af LØB, Landsforeningen for Økologisk Byggeri.
 • Økologiske leveprincipper.
  Husene bygges så der bruges så få ressourcer som muligt både mht. varme, el og vandforbrug.
  Der planlægges rodzoneanlæg til vores spildevand, anvendelse af solenergi samt indsamling af regnvand.
 • Ingen spekulation.
  Ideen er, at man så vidt muligt selv skal være med i byggeprocessen for at gøre husene billigere at opføre.
  Man skal bruge sine ressourcer til at leve – ikke kun til at arbejde for en husleje. Det skal være billigt at bo, så der bliver tid og råd til de sjove ting.
 • Selvvirksomhed.
  Der er i lokalplanen åbnet for mulighed for etablering af enkeltmandsvirksomhed.
  Ideen er at der skal skabes mere liv i landsbyen, så der ikke opstår en ny soveby, hvor folk pendler til arbejde i nærmest liggende storby, mens landsbyen ligger som uddød dagen igennem.
Himmerlandsbyen - oversigtskort fra Google Earth
Himmerlandsbyen – oversigtskort fra Google Earth

Udvidelse i Himmerlandsbyen

I starten af november 2019 har Teknik- og Miljøudvalget i Rebild Kommune givet det første ”go” til, at der arbejdes på en ny lokalplan for Himmerlandsbyen; Med lokalplanen ønsker vi at udvide Himmerlandsbyen med flere grunde/huse på eksisterende jord, hvilket altså betyder, at byen fortættes.
I starten af januar 2020 har vi det første indledende møde med kommunen, hvor vi bliver klogere på, hvordan processen og samarbejdet med kommunen frem til ny godkendt lokalplan kommer til at forløbe.

Vi oplever en stor efterspørgsel på både huse og grunde til selvbyg, men sælger ikke ‘skindet for bjørnen er skudt’, og lover derfor ikke de nye grunde væk, før lokalplanen er på plads.
Er du interesseret (enten i at komme til at bygge i Himmerlandsbyen eller bare følge økosamfundets udvikling), vil vi dog anbefale dig, at du bliver medlem af Himmerlandsbyen.
Du bliver medlem ved at overføre 200 kr. til kontonummer 8401-0001053901.

Med medlemsskabet kommer du på en mailliste og modtager nyheder om arbejdet med lokalplanen og får invitationer til medlemsmøder og arbejdsdage mv.
Ved at deltage i disse aktiviteter, kan vi lære hinanden at kende, hvilket er vigtigt, så du kan få en fornemmelse af livet i Himmerlandsbyen og om det er noget for dig.
Endvidere skal alle nye andelshavere godkendes at foreningen (de eksisterende beboere) for at komme i betragtning til køb af en andel.
Se mere om medlemsskab i foreningens vedtægter


Lokalsamfundet

Landsbyen i Himmerlands HJERTE

Landsbyen Årestrup har udviklet sig omkring dammen og kirken – er blevet til en kryds, midt i Himmerland og har Rold Skov som rygrad. Der på grænsen mellem Øst og Vesthimmerland, er Årestrup et symbol på selve Himmerland. I kultur og historie noget ganske unikt og helt specielt.
Her var landets ældste folkeskole (nu friskole). Her er Himmerlands næstældste prædikestol; en enestående geologi og kultur; hele ni foreninger, ganske aktivt erhverv, foruden en usædvanligt velbevaret lokalhistorie.
Sten ved hvert et led og hver en låge; ved gårdsledene; ved bydammen; ved markernes skel, i anlæget, på kirkegården og i skoven… Til minde og ære for mennesker og begivenheder, som på hver sin måde vedrører Årestrup – og så selve Gråstenen – en stor klump granit som ligger i en privat mark. En såkaldt ‘troldesten’ – efter sagnet kastet mod kirken af en galsindet trold fra Rebild. Heldigvis ramte han ca. 500 m. ved siden af…

Årestrup gadekær
Årestrup gadekær

Årestrup tæller nu godt 250 sjæle i byen, og 600 i hele sognet foruden:

Børnehave • SFO • Friskole til 9. klasseForsamlingshus • Spejdere • Vandværk • Traktorværksted • Gymnastik og Idrætsforening • Bogtrykker • TømrerfirmaRebild Bakker • Rold Skov • Lindenborg Å… og ‘HIMMERLANDSBYEN’ 😉

Kontakt

Ønsker du at høre mere om foreningen er du velkommen til at sende en besked med formularen nedenfor.

Bestyrelse:
Formand Kersten Bonnen, nr. 9.
Kasserer Finn Grøn Nielsen, nr. 15.
Sekretær Marianne Voss, nr. 15.

Støttemedlem:
Ønsker du at støtte Himmerlandsbyen og have gratis adgang til alle vores aktiviteter samt deltagelse i medlemsmøder, kan du melde dig ind som støttemedlem for kr. 200,-/år.