Omtanke og CO2

FÆLLES ØKO-TILTAG

Hvad gør vi generelt i Himmerlandsbyen?

Giftfrit område

Ingen må bruge kemikalier mod insekter eller ukrudt i Himmerlandsbyen.
Vi har tilmeldt os kampagnen Giftfri Have (2015) fra Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi og er nu tilmeldt

CO2-neutral

Byggematerialer og varmeforsyning er valgt ud fra et lavt CO2 aftryk.

https://himmerlandsbyen.dk/co2-aftryk

Alle husene har vedvarende energikilder til opvarmning: 5 huse har solceller, 6 har solfangere, 7 har masseovne.

Byggematerialer er valgt ud fra lavt CO2 aftryk og alle huse har god isolering.

Affaldssortering

Fælles genbrugshus med affaldssortering og upcycling.

Vi sorterer det affald, som er muligt at genanvende.

Vi har været i dialog med kommunen omkring vores sorteringsprincipper, så vi er sikre på at det sorterede affald ikke går til forbrænding.

Hver familie ”producerer” under halvdelen af en gennemsnitlig families affald. Se ‘Grønt regnskab‘ længere nede på siden.

Naturgenopretning

Himmerlandsbyen arbejder for at genoprette de “ørkenlandskaber” som gennem mange år er opstået bl.a. pga. den måde landbruget dyrker jorden på.

Vi har bl.a. fået genetableret den rørlagte bæk, som løber tværs gennem Himmerlandsbyen.

Ved starten i 2005 etablerede vi et 5 m. bredt beplantningsbælte rundt om hele området.

Vandrensning

Fælles filteranlæg med krav om brug af svanemærkede rengøringsprodukter. Vores beplantede filteranlæg er et af de største i Danmark og opført af Kilian Water. Det renser alle beboernes spildevand og er godkendt til SO-kravene. Målinger viser dog at også fosfor fjernes effektivt fra spildevandet. Til gengæld passer vi godt på det og bruger kun svanemærkede rengøringsmidler.

Bæredygtig spildevandsrensning: beplantet filteranlæg

  • Planter: siv og gule iris
  • Kapacitet: 30 PE
  • Opførelsesår: 2006

Giftfrit område

Ingen må bruge kemikalier mod insekter eller ukrudt i Himmerlandsbyen.

Vi har tilmeldt os kampagnen fra Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi – ”Giftfri Have”.

Bæredygtig levevis

den økonomiske, den sociale og den miljømæssige.

Hvad gør vi hver især?

Mindre forbrug: Kun at købe det man har brug for, er en sikker måde at nedbringe CO2.

Mindske kødforbruget er en effektiv måde at nedbringe CO2 på.

Genbrug betyder at benytte ressourcer, der allerede har været brugt og som stadig har brugsværdi tilbage.

Upcycling er en måde at forlænge tings levetid og derved udnytte allerede brugte ressourcer på.

Vilde haver med plads til mange former for liv er vi mange, der giver plads til i vores egne haver.

Selvforsyning forener mange sider af bæredygtighed.

CO2-fri ferie på cykel eller til fods.

Projekter og Læring

Undervisning og formidling

Vi holder løbende åbent hus-arrangementer, rundvisninger og deltager hvert år i Klima Rebild.

Bæredygtig Læring:
Et tilbud om undervisning og netværk for mennesker, der ønsker en mere bæredygtig fremtid.
Læs mere på blaer.nu