Omtanke og CO2

Hvad gør vi generelt i HLB:

Alle husene har vedvarende energikilder til opvarmning: 5 huse har solceller, 6 har solfangere, 7 har masseovne.

Byggematerialer er valgt ud fra lavt CO2 aftryk og har alle god isolering.

Fælles filter-vandrensning med krav om brug af svanemærkede rengøringsprodukter.

Fælles genbrugshus med affaldssortering og upcycling.

Grønt regnskab.

Naturgenopretning – bækken og fællesarealer.

Undervisning og formidling.

Sprøjtefrit område. Ingen må bruge kemikalier mod insekter eller ukrudt.

Kommende projekter

Insekthotel på noget af fællesjorden, som udlægges til blomstereng (Jan i nr. 5 er tovholder).

Hvad gør vi hver især / flere sammen:

Mindre forbrug: Kun at købe det man har brug for, er en sikker måde at nedbringe CO2.

Mindske kødforbruget er en effektiv måde at nedbringe CO2 på.

Genbrug betyder at benytte ressourcer, der allerede har været brugt og som stadig har brugsværdi tilbage.

Upcycling er en måde at forlænge tings levetid og derved udnytte allerede brugte ressourcer på.

Vilde haver med plads til mange former for liv er vi mange, der giver plads til i vores egne haver.

Blive mere gældfri og ned i (lønarbejds) tid.

Selvforsyning forener mange sider af bæredygtighed.

CO2-fri ferie til fods.

Insekthotel på noget af fællesjorden, som udlægges til blomstereng (Jan i nr. 5 er tovholder).

Bæredygtig Læring:
Et tilbud om undervisning og netværk for mennesker, der ønsker en mere bæredygtig fremtid. Læs mere på blaer.nu

genbrug

Allerede ved Himmerlandsbyens start i 2007 indrettede vi vores første genbrugssystem, hvor vi sorterer det affald, som er muligt at genanvende.

Vi har været i dialog med kommunen omkring vores sorteringsprincipper, så vi er sikre på at det sorterede affald ikke gik til forbrænding.

Hver familie ”producerer” under halvdelen af en gennemsnitlig families affald.


Naturgenopretning

Himmerlandsbyen arbejder for at genoprette de “ørkenlandskaber” som gennem mange år er opstået bl.a. pga. den måde landbruget dyrker jorden på.

Giftfrit område

Ingen må bruge kemikalier mod insekter eller ukrudt i Himmerlandsbyen.

Vi har tilmeldt os kampagnen fra Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk ØkologiGiftfri Have”.


Vandrensning

Bæredygtig spildevandsrensning: beplantet filteranlæg.

Vores beplantede filteranlæg er et af de største i Danmark og opført af Kilian Water. Det renser alle beboernes spildevand og er godkendt til SO-kravene. Målinger viser dog at også fosfor fjernes effektivt fra spildevandet. Til gengæld passer vi godt på det og bruger kun svanemærkede rengøringsmidler.

Planter: siv og gule iris.
Kapacitet: 30 PE.
Opførelsesår: 2006

Grønt regnskab

OmråderForbrug HimmerlandsbyenForbrug landsgnms.
Vand2017: 921 m3 ved 27 pers. =34 m3/pers.
2014: 703 m3 ved 32 pers. = 22 m3/pers.
2012: 773 m3 ved 26 pers. = 28 m3/pers.
39 m3 /pers./år (2013)
Affald – container til forbrændingen600 l./uge140 l./uge
2 kg/pers./dag
AffaldssorteringSorterer i papir, glas, metal, aluminium, pap, plast, der kan genbruges samt komposterbart. I 2017 følger vi Rebild Kommunes affaldssortering. Vi går dog ud over det og har vores egen sortering samt en område hvor vi genbruger tøj og ting.
Spildevandsrensning Krav om rensning af S og O, men renser så godt at anlægget kan leve op til SOP krav.Spildevandsrensning er ikke reglen på landet.

Økotiltag

Fælles arbejdsdag i Himmerlandsbyen

Fælles arbejdsdag

I dag har vi afholdt arbejdsdag. Sammen hver for sig ?? Der blev plantet træer og buske og bækken fik et tjek ☘️☘️

Bæredygtig Læring afholder podekursus i Himmerlandsbyens fælleshus

Podekursus

Bæredygtig Læring afholder podekursus 29. februar kl. 14 – 17 i Himmerlandsbyens fælleshus.

Endnu mere mad til bierne

Mad til bierne

Bi-blandingen vi såede foran fælleshuset for noget tid siden står nu i fuldt flor…Smukt 😉

Kyllingefarm i nr. 5

Jan forsøger sig pt som kyllingeopdrætter…