Fælles øko-tiltag

Hvad gør vi generelt i HLB?

Giftfrit område

Ingen må bruge kemikalier mod insekter eller ukrudt i Himmerlandsbyen.

Vi har tilmeldt os kampagnen fra Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi – ”Giftfri Have”.

CO2-neutral

Varmeforsyning er valgt ud fra et lavt CO2 aftryk.

Alle husene har vedvarende energikilder til opvarmning: 5 huse har solceller, 6 har solfangere, 7 har masseovne.

Byggematerialer er valgt ud fra lavt CO2 aftryk og alle huse har god isolering.

Affaldssortering

Fælles genbrugshus, hvor vi sorterer det affald, som det er muligt at genanvende.
Vi har været i dialog med kommunen omkring vores sorteringsprincipper, så vi er sikre på at det sorterede affald ikke går til forbrænding.

Hver familie ”producerer” under halvdelen af en gennemsnitlig families affald. Se ‘Grønt regnskab‘ længere nede på siden.

Naturgenopretning

Himmerlandsbyen arbejder for at genoprette de “ørkenlandskaber” som gennem mange år er opstået bl.a. pga. den måde landbruget dyrker jorden på.

Vi har bl.a. fået genetableret den rørlagte bæk, som løber tværs gennem Himmerlandsbyen.

Ved starten i 2005 etablerede vi et 5 m. bredt beplantningsbælte rundt om hele området.

Vandrensning

Vores beplantede filteranlæg er et af de største i Danmark og opført af Kilian Water.
Det er godkendt til SO-kravene. Målinger viser at også fosfor fjernes effektivt fra spildevandet.
Vi passer godt på det og bruger kun svanemærkede rengøringsmidler.

  • Planter: siv og gule iris
  • Kapacitet: 30 PE
  • Opførelsesår: 2006
Bæredygtig levevis

Hvad gør vi hver især?

Mindre forbrug

Kun at købe det, man har brug for, er en sikker måde at nedbringe CO2.

  • At mindske kødforbruget er en effektiv måde at nedbringe CO2 på.
  • Genbrug  og Upcycling At benytte ressourcer, der allerede har været brugt og som stadig har brugsværdi tilbage.
  • Selvforsyning forener mange sider af bæredygtighed.
  • Biodiversitet Vilde haver med plads til mange former for liv er vi mange, der giver plads til i vores egne haver.
Øko-turisme

CO2-venlig ferie

CO2-venlig ferie på cykel eller til fods bliver mere og mere udbredt og flere familier i Himmerlandsbyen har været på ferie uden bil og med oppakningen i trækvogne.

Primitiv overnatningsplads

Himmerlandsbyen er tilmeldt Naturstyrelsens ordning ”Primitiv overnatningsplads” hvor man kan overnatte i vores shelter eller sætte telt op på fællesjorden og benytte fælleshusets køkken og bad.

Projekter og Læring

Undervisning og formidling

Vi holder løbende åbent hus-arrangementer, rundvisninger og deltager hvert år i Klima Rebild.

Bæredygtig Læring:
Et tilbud om undervisning og netværk for mennesker, der ønsker en mere bæredygtig fremtid.
Læs mere på blaer.nu

Engdyrkerne
har fokus på naturen og er med til at sætte biodiversiteten på dagsorden. Vi gør det praktiske: Laver blomsterengen, sommerfuglehaven eller det lille biotop, hvor der er plads til fugle, smådyr og insekter. Læs mere på Engdyrker.dk

Kommende projekter

Drivhustunnel på 300 m2 i tilknytning til fælleshaverne og udekøkkenet.

Grønt demonstrationsprojekt: Skov- og terapihaven “Himmelhaven” på 4000 m2 af fællesjorden.

Grønt regnskab

OmråderForbrug HLBLandsgnms.
Vand

2017 921 m3 ved 27 personer – 34m3.
2014 703 m3 ved 32 personer – 22 m3.
2012: 773 m3 ved 26 personer – 28m3.
39 m3/person/år (2013)
Affald – container til forbrændingen600 l. /uge – 60 l. /husstand140 l/uge – 2 kg/person/dag
AffaldssorteringSorterer papir, glas, metal, aluminium, pap, plast der kan genbruges samt komposterbart.
I 2017 følger vi Rebild Kommunes affaldssortering. Ud over det har vi vores egen sortering samt et område hvor vi genbruger tøj og ting
SpildevandsrensningKrav om rensning af S og O men renser så godt at anlægget kan leve op til SOP kravSpildevandsrensning er ikke reglen på landet