Projekter og læring

Omtanke og CO2


Fælles øko-tiltag

Hvad gør vi generelt i HLB?

Alle husene har vedvarende energikilder til opvarmning: 5 huse har solceller, 6 har solfangere, 7 har masseovne.

Byggematerialer er valgt ud fra lavt CO2 aftryk og alle huse har god isolering.

Affaldssortering

Fælles genbrugshus med affaldssortering og upcycling.

Allerede ved Himmerlandsbyens start i 2007 indrettede vi vores første genbrugssystem, hvor vi sorterer det affald, som er muligt at genanvende.

Vi har været i dialog med kommunen omkring vores sorteringsprincipper, så vi er sikre på at det sorterede affald ikke gik til forbrænding.

Hver familie ”producerer” under halvdelen af en gennemsnitlig families affald. Se ‘Grønt regnskab‘ længere nede på siden.

Naturgenopretning

Himmerlandsbyen arbejder for at genoprette de “ørkenlandskaber” som gennem mange år er opstået bl.a. pga. den måde landbruget dyrker jorden på.

Vi har bl.a. fået genetableret den rørlagte bæk, som løber tværs gennem Himmerlandsbyen.

Ved starten et 5 m. bredt beplantnngsbælte rundt om hele området.

Giftfrit område

Ingen må bruge kemikalier mod insekter eller ukrudt i Himmerlandsbyen.

Vi har tilmeldt os kampagnen fra Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi – ”Giftfri Have”.

Kommende projekter

Grønt demonstrationsprojekt: Skov- og terapihaven “Himmelhaven” på 4000 m2 af fællesjorden (Lene i nr. 19 er tovholder).

Drivhustunnel på 300 m2 i tilknytning til skolehaverne og udekøkkenet.


bæredygtig levevis

Hvad gør vi hver især?

Mindre forbrug: Kun at købe det man har brug for, er en sikker måde at nedbringe CO2.

Mindske kødforbruget er en effektiv måde at nedbringe CO2 på.

Genbrug betyder at benytte ressourcer, der allerede har været brugt og som stadig har brugsværdi tilbage.

Upcycling er en måde at forlænge tings levetid og derved udnytte allerede brugte ressourcer på.

Vilde haver med plads til mange former for liv er vi mange, der giver plads til i vores egne haver.

Blive mere gældfri og ned i (lønarbejds) tid.

Selvforsyning forener mange sider af bæredygtighed.

CO2-fri ferie på cykel eller til fods.

Undervisning og formidling

Vi holder løbende åbent-hus arrangementer, rundvisninger og deltager hvert år i Klima Rebild.

Bæredygtig Læring

Et tilbud om undervisning og netværk for mennesker, der ønsker en mere bæredygtig fremtid.

Engdyrker.dk

Engdyrkerne har fokus på naturen og er med til at sætte biodiversiteten på dagsorden. Vi gør det praktiske: Laver blomsterengen, sommerfuglehaven eller det lille biotop, hvor der er plads til fugle, smådyr og insekter.

ET Grønt demonstrationsprojekt

Skov- og terapihaven “Himmelhaven”

Det første du bydes velkommen af i skov- og terapihaven er et skilt der fortæller om haven og dens indretning. Herefter mødes du af et væld af dufte og farver. Omkring dig er urter og spiselige blomster, som du drages til at smage på. Der er bærbuske med gule, røde og sorte bær og skovbunden er dækket med aromatiske og spiselige planter. Du går videre ad den snoede sti, ind under kronerne af store frugttræer. Roen rammer dig og du kan høre vindens hvisken i træerne. Du lukker øjnene og byder naturen og roen velkommen i dit sind, imens du tager plads i skov- og terapihavens midte, der er indrettet til et retræte fra hverdagens jag og støj.”

Få mere at vide…

Himmerlandsbyen

Grønt Regnskab

OmråderForbrug HLBLandsgennemsnit
Vand2017 921 m3 ved 27 personer – 34m3.
2014 703 m3 ved 32 personer – 22 m3.
2012: 773 m3 ved 26 personer – 28m3.

39 m3/person/år (2013)
Affald – container til forbrændingen600 l. /uge – 60 l. /husstand140 l/uge – 2 kg/person/dag
AffaldssorteringSorterer papir, glas, metal, aluminium, pap, plast der kan genbruges samt komposterbart. I 2017 følger vi Rebild Kommunes affaldssortering. Ud over det har vi vores egen sortering samt en område hvor vi genbruger tøj og ting
SpildevandsrensningKrav om rensning af S og O men renser så godt at anlægget kan leve op til SOP kravSpildevandsrensning er ikke reglen på landet

.

Øko-turisme

Co2-venlig ferie

CO2-venlig ferie på cykel eller til fods bliver mere og mere udbredt og flere familier i Himmerlandsbyen har været på ferie uden bil og med oppakningen i trækvogne.

Primitiv overnatningsplads

Himmerlandsbyen er tilmeldt Naturstyrelsens ordning ”Primitiv overnatningsplads” hvor man overnatte i vores shelter eller sætte telt op på fællesjorden og benytte fælleshusets køkken og bad.


øko-tiltag og andre aktiviteter

Blog indlæg

Arrangementer

Se indlæg

Fællesskab

Se indlæg

Øko-tiltag

Se indlæg