Udvidelse i Himmerlandsbyen

  • af
Vision for Himmerlandsbyen af/Thaniya nr. 17

I starten af november 2019 har Teknik- og Miljøudvalget i Rebild Kommune givet det første ”go” til, at der arbejdes på en ny lokalplan for Himmerlandsbyen; med lokalplanen ønsker vi at udvide Himmerlandsbyen med flere grunde/huse på eksisterende jord, hvilket altså betyder, at byen fortættes.
I starten af januar 2020 har vi det første indledende møde med kommunen, hvor vi bliver klogere på, hvordan processen og samarbejdet med kommunen frem til ny godkendt lokalplan kommer til at forløbe.

Vi oplever en stor efterspørgsel på både huse og grunde til selvbyg, men sælger ikke skindet før bjørnen er skudt. Vi lover derfor ikke de nye grunde væk, før lokalplanen er på plads.

Er du interesseret (enten i at komme til at bygge i Himmerlandsbyen eller bare følge økosamfundets udvikling), vil vi dog anbefale dig, at du bliver medlem af Himmerlandsbyen?

Du bliver medlem ved at overføre 200 kr. til kontonummer 8401-0001053901.
Med medlemsskabet kommer du på en mailliste og modtager nyheder om arbejdet med lokalplanen og får invitationer til medlemsmøder og arbejdsdage mv. 
Ved at deltage i disse aktiviteter, kan vi lære hinanden at kende, hvilket er vigtigt, så du kan få en fornemmelse af livet i Himmerlandsbyen og om det er noget for dig.
Endvidere skal alle nye andelshavere godkendes at foreningen (de eksisterende beboere) for at komme i betragtning til køb af en andel.

Stay tuned!!