naturglæde

Himmerlandsbyen - beplantningsbælte set fra syd

Beplantningsbælte

  • af

Som noget af det første gik vi i gang med at lave et 5 meter bredt beplantet bælte rundt om hele vores areal på 4 HA.

Endnu mere mad til bierne

Mad til bierne

Bi-blandingen vi såede foran fælleshuset for noget tid siden står nu i fuldt flor…Smukt 😉

Dannie Druehyld og Gregers Krabbe Friskolens børn til Klima Rebild 2018

Guerilla Gardening

  • af

Vi vil ha’ blomster og bier tilbage, så vi laver frøbomber med alle de frø af det, der plejede at gro på marker og enge og i grøftekanter i Rebild Kommune.

Genåbning af i Himmerlandsbyen, Årestrup

Alterbækken har fået luft

  • af

Alterbækken er genåbnet efter den i mange år har været rørlagt. Vi glæder os nu til endnu et rekreativt område i Himmerlandsbyen…

Naturen hvor du bor - Naturens Dag 2015

Naturens dag 2015

  • af

Giv liv til insekter, fugle, bier pindsvin og andre smådyr i din have (alder fra 4-5 år og opefter)…