naturgenopretning

Himmerlandsbyen - beplantningsbælte set fra syd

Beplantningsbælte

  • af

Som noget af det første gik vi i gang med at lave et 5 meter bredt beplantet bælte rundt om hele vores areal på 4 HA.

HLB - view fra vest

Permablitz

  • af

Første skridt til projektet Himmelhaven – et grønt demonstrationsprojekt, hvor der anlægges en 4000 m2 skov- og terapihave.

Fælles arbejdsdag i Himmerlandsbyen

Fælles arbejdsdag

  • af

I dag har vi afholdt arbejdsdag. Sammen hver for sig!! Der blev plantet træer og buske og bækken fik et tjek.

Genåbning af i Himmerlandsbyen, Årestrup

Alterbækken har fået luft

  • af

Alterbækken er genåbnet efter den i mange år har været rørlagt. Vi glæder os nu til endnu et rekreativt område i Himmerlandsbyen…