Etableret 2006

Formål: at etablere en “landsby” efter bæredygtige byggeprincipper
Areal: 4 HA ved Årestrup midt i Himmerland
Byggegrunde: 10 stk. på 1200-2200 m2
Beboere: 16 voksne, 11 børn

Hvem er vi

Vi er en gruppe familier, som har stiftet en andelsforening, der har til formål at etablere en “landsby” med økologiske byggeprincipper.
Ideen er hentet bl.a. fra Frilandsprojektet, men vi har også kigget på andre økologiske byggeprojekter og fået ideer til udformningen herfra.

Vi kommer fra forskellige steder i landet, og har alle det tilfælles, at vi går ind for foreningens fire grundprincipper og er indstillet på at deltage aktivt i det lokale samfund.

Hvordan i praksis:

Vi har erhvervet et areal på knap 4 HA ved Årestrup midt i Himmerland med plads til 10 familier.
Der er fællesarealer til f.eks. mindre husdyrhold eller egenforsyning af grøntsager.

 • Grundene er på 1200-2200 m2. Der er mulighed for at placere huset sydvendt på alle grunde, hvilket er optimalt for brug af passiv- og solvarme.
  Plads til køkken- og prydhaver, god afstand til naboer.
 • Bæredygtig lokal kloakering. Vi planlægger en miljøvenlig kloakering. Der er mulighed for flere løsninger f.eks. rodzoneanlæg eller pilerensningsanlæg.
 • Normal etablering af vand- og elforsyning samt telenet. Både vand og el leveres fra offentlige net.
 • Pligt til egen CO2-neutral varmeforsyning, herunder brug af passiv og aktiv solvarme.
 • Lokal sortering og opsamling af affald/genbrug. Der laves lokal opsamlingsplads for glas, papir, plastic osv.
 • Ingen brug af pesticider, insekticider og fungicider. Der kan dog bruges gift mod skadedyr, hvis biologisk bekæmpelse ikke virker.

De fire grundprincipper

Økologiske byggeprincipper – Byggeri baseret på naturmaterialer.
Vi anvender de principper for økologisk byggeri, som er udarbejdet af LØB, Landsforeningen for Økologisk Byggeri.

 • Økologiske leveprincipper.
  Husene bygges så der bruges så få ressourcer som muligt både mht. varme, el og vandforbrug.
  Der planlægges rodzoneanlæg til vores spildevand, anvendelse af solenergi samt indsamling af regnvand.
 • Ingen spekulation.
  Ideen er, at man så vidt muligt selv skal være med i byggeprocessen for at gøre husene billigere at opføre.
  Man skal bruge sine ressourcer til at leve – ikke kun til at arbejde for en husleje. Det skal være billigt at bo, så der bliver tid og råd til de sjove ting.
 • Selvvirksomhed.
  Der er i lokalplanen åbnet for mulighed for etablering af enkeltmandsvirksomhed.
  Ideen er at der skal skabes mere liv i landsbyen, så der ikke opstår en ny soveby, hvor folk pendler til arbejde i nærmest liggende storby, mens landsbyen ligger som uddød dagen igennem.