Historie og praksis

Mere om Himmerlandsbyen


Huse og jordlodder

At bo i HLB

Byggematerialer er valgt ud fra et lavt CO2-aftryk og husene har alle god isolering.

Energiløsninger

Alle husene har vedvarende energikilder til opvarmning: 5 huse har solceller, 6 har solfangere, 7 har masseovne.


Ledige Jordlodder

Vi har PT ingen ledige byggegrunde – men vi arbejder på en udvidelse.
Interesserede kan kontakte bestyrelsen@himmerlandsbyen.dk med henblik på at melde sig ind i foreningen og blive skrevet op…

Se mere om medlemskab i foreningens vedtægter


Andelsforeningen Himmerlandsbyen

Vores historie

Etableret 2006
Formål: at etablere en “landsby” efter bæredygtige byggeprincipper.
Areal: 4 HA ved Årestrup midt i Himmerland.
Byggegrunde: 10 stk. på 1200-2200 m2.
Beboere 2020: 14 voksne, 5 børn, 3 unge.

Få mere at vide…

Fælles hyggedag i Himmerlandsbyen 2006
Fælles hyggedag i Himmerlandsbyen 2006

Himmerlandsbyen under etablering

HVORDAN I PRAKSIS?

Vi har erhvervet et areal på knap 4 HA ved Årestrup midt i Himmerland med plads til 10 familier.
Der er fællesarealer til f.eks. mindre husdyrhold eller egenforsyning af grøntsager.
Grundene er på 1200-2200 m2. Der er mulighed for at placere huset sydvendt på alle grunde, hvilket er optimalt for brug af passiv- og solvarme.
Plads til køkken- og prydhaver, god afstand til naboer.

Bæredygtig lokal kloakering.
Vi planlægger en miljøvenlig kloakering. Der er mulighed for flere løsninger f.eks. rodzoneanlæg eller pilerensningsanlæg.
Normal etablering af vand- og elforsyning samt telenet. Både vand og el leveres fra offentlige net.
Pligt til egen CO2-neutral varmeforsyning, herunder brug af passiv og aktiv solvarme.
Lokal sortering og opsamling af affald/genbrug.
Der laves lokal opsamlingsplads for glas, papir, plastic osv.
Ingen brug af pesticider, insekticider og fungicider. Der kan dog bruges gift mod skadedyr, hvis biologisk bekæmpelse ikke virker.


Et økosamfund i Himmerland

De 4 grundprincipper

Økologiske byggeprincipper
Byggeri baseret på naturmaterialer. Vi anvender de principper for økologisk byggeri, som er udarbejdet af LØB, Landsforeningen for Økologisk Byggeri.

Økologiske leveprincipper
Husene bygges, så der bruges så få ressourcer som muligt – både mht. varme, el og vandforbrug. Der planlægges rodzoneanlæg til vores spildevand, anvendelse af solenergi samt indsamling af regnvand.

Ingen spekulation
Ideen er, at man så vidt muligt selv skal være med i byggeprocessen for at gøre husene billigere at opføre. Man skal bruge sine ressourcer til at leve – ikke kun til at arbejde for en husleje. Det skal være billigt at bo, så der bliver tid og råd til de sjove ting.

Selvvirksomhed
Der er i lokalplanen åbnet for mulighed for etablering af enkeltmandsvirksomhed. Ideen er at der skal skabes mere liv i landsbyen, så der ikke opstår en ny soveby, hvor folk pendler til arbejde i nærmeste storby, mens landsbyen ligger som uddød dagen igennem.