Tidslinie for Himmerlandsbyen

Tidslinie for Himmerlandsbyen

2020-08-25

HLB - view fra vest

Projekt Himmelhaven

Himmerlandsbyen er blevet indstillet til støtte af LAG Himmerland og påbegynder projektet Himmelhaven. Himmelhaven er et grønt demonstrationsprojekt, hvor der anlægges en 4000m2 skov- og terapihave i Himmerlandsbyen efter permakulturprincipper.

2020-06-02

Rejsegilde for udekøkken juni 2020

Projektet Fælleshave

Foreningen Bæredygtig Læring har fået tilskud fra bl.a. Friluftsrådet til projektet Fælleshave. Det betyder, at vi i Himmerlandsbyen får en fælleshave med bl.a. skolehaver – samt shelter og overdækket udekøkken, der bliver offentligt tilgængeligt!

2018-08-25

Åben Havefest

Åben Havefest

2016-05-16

Alterbækken

Alterbækken

Genåbning af den rørlagte bæk, som løber gennem Himmerlandsbyen.

2014-10-26

Genbrugshus

Genbrugshus

Under opførelse

2011-01-16

Oversvømmelse

Oversvømmelse

For 2. gang på en måned stod det nederste af Himmerlandsbyen under vand. Herfra opstod ønsket om at få genetableret bækken, som på et tidspunkt var blevet rørlagt

2008-08-24

Besøgsdag

Besøgsdag

2006-10-30

Filteranlæg

Filteranlæg

2006-07-12

Jabohuset ankommer til Himmerlandsbyen 12. juli 2006

Det første hus

Jabohuset ankommer…

2006-06-18

Besøgssøndag

Besøgssøndag

Vi afholder vores første åbent hus arrangement – trods det at der endnu ikke er nogen huse – men vi vil gerne fortælle om vores projekt. Se artikel fra Folkebladet 12. juni 2006

2006-05-27

Fælles arbejdsdag

Fælles arbejdsdag

Vi samles alle for første gang til fælles arbejds- og hyggedage. Vi starter på opmåling til grunde/byggefelter og etablering af plantebælte.

2006-01-15

Vejudgravning

Vejudgravning

Vi påbegynder mange ting i foråret 2006, bl.a. får vi som det første lavet vej. Der bliver målt op til byggefelter og der tegnes på livet løs. Se artikel “Ny økologisk landsby ser dagens lys” i Vedvarende Energi 16. april 2006

2005-12-16

Skødeunderskrift

Skødeunderskrift

Hos advokaten til underskrift af skødet til Himmerlandsbyens jord. Læs Nyhedsbrev nr. 5: “Årsskiftet 2006 blev skelsættende”

2005-10-20

Vi har fået navn

Vi har fået navn

Støvring Kommune havde indkaldt forslag til navngivning af vores vej. I alt indkom 6 forslag: Gregers Krabbes vej (efter den ny friskole), Gråstensvej (efter en af Himmerlands største sten, som ligger tæt ved), Iversensvej (efter en kendt lærer i Aarestrup), Himmerlandsbyen (foreningens forslag) og endelig Frilandsvej.
Der var udlovet 3 flasker vin til det forslag, som vandt. Udvalget for Teknik og Miljø besluttede på møde den 12.10.05 at vejnavnet skal være “Himmerlandsbyen” og det blev derfor foreningen, der kunne afhente den udlovede gave.

2005-08-05

Køb af præstejorden

Køb af præstejorden

Menighedsrådene har netop i forrige uge godkendt Foreningen Himmerlandsbyens bud og dermed godkendt salget af jord. Læs Nyhedsbrev nr. 4: “Drama til det sidste”

2004-03-10

Borgermøde

Borgermøde

Informationsmøde om Lokalplanforslag nr. 159, der nu er i offentlig høring. Til stede: Andelsforeningen Himmerlandsbyen, repræsentanter for Kommunalforvaltningen, Støvring Byråd, udvalgsformand Gert Fischer og Borgmester Anny Winther, som der kan stilles spørgsmål til. Ordstyrer: John Sørensen, Aarestrup Borgerforening.