Skov- og terapihave

Himmelhaven

Projektbeskrivelse Himmelhaven

Et grønt demonstrationsprojekt

Det første du bydes velkommen af i skov- og terapihaven er et skilt der fortæller om haven og dens indretning.
Herefter mødes du af et væld af dufte og farver. Omkring dig er urter og spiselige blomster, som du drages til at smage på.
Der er bærbuske med gule, røde og sorte bær og skovbunden er dækket med aromatiske og spiselige planter.
Du går videre ad den snoede sti, ind under kronerne af store frugttræer.
Roen rammer dig og du kan høre vindens hvisken i træerne.
Du lukker øjnene og byder naturen og roen velkommen i dit sind, imens du tager plads i skov- og terapihavens midte,
der er indrettet til en retræte fra hverdagens jag og støj.”


Ovenstående er den oplevelse, vi ønsker at formidle med projektet Himmelhaven. Derudover er hovedformålet med dette grønne demonstrations-projekt at bidrage til bæredygtig udvikling og grøn omstilling i landdistrikterne. Dette gøres ved at lave en skov- og terapihave efter permakulturprincipper.


Ide og baggrund

Andelsforeningen Himmerlandsbyen ønsker at anlægge en 4000 m2 skov- og terapihave, der viser, at det er muligt at dyrke med naturen som model, samtidig med, at vi opbygger jordens ressourcer og lagrer 4 tons CO2 om året i jorden og i flerårige planter.

Skovhaven vil blive bygget op i lag, ligesom naturens eget økosystem, med fødevare-producerende træer, nedenunder vil der ligeledes være et lag af fødevareproducerende buske og slyngplanter og i bunden et lag med flerårige grøntsager og urter.

Skov- og terapihaven vil også give andet udbytte, såsom medicinske planter, samplante planter som pil eller løvtræ, planter til en lang række håndværksaktiviteter, blomsterproduktion, flerårige planter til biobrændstofproduktion og smukke rum til afslapning, meditation og læring.

Skov- og terapihaven anlægges efter permakulturdesign, hvor der tilgodeses mere end blot bæredygtighed. Et godt permakulturdesign sikrer regenerering, som er nøglen til at beskytte jorden mod overudnyttelse og klimaforandringer. Det er således et design, der producerer sund mad, levende jord og ren luft, så kommende generationer af alt levende får bedre forhold.

Målgruppe

Projektet Himmelhaven er rettet mod en bred kreds af borgere.
Med plads til afslapning og meditation er skov og terapihaven et uderum, hvor du kan lukke øjnene og nyde den overvældende summen af insekter, der passerer forbi dig, fra blomst til blomst.
Dette tiltrækker en målgruppe af voksne mennesker, som kan bruge haven i deres dagligdag til at finde en indre ro.
Målgruppen er således alle de, der er interesseret i brugen af stedet og kan kaldes en ukendt flok af brugere.
Desuden er målgruppen folk med interesse for klima, bæredygtighed og miljø, da dette grønne demonstrationsprojekt viser, hvorledes vi kan binde cirka 4 ton CO2 om året samtidig med, at vi øger biodiversiteten og dyrker fødevarer.
Skov- og terapihaven er også ideel som læringsrum for børn og unge, hvor naturen er i centrum.


Formål

Projektets hovedformål er at bidrage til bæredygtig udvikling og grøn omstilling i landdistrikterne.
En skovhave er en effektiv måde at lagre CO2 på, opbygge muldlaget i jorden og øge biodiversiteten. Derudover er skovhaver mindre sårbare ved ekstremt klima.
Formålet med projektet er således at demonstrere, hvorledes man kan lave et sundhedsfremmende grønt miljø, der fremmer klima og miljø.
Desuden styrkes bæredygtig turisme, oplevelsesaktiviteter, naturaktiviteter, små virksomheder samt udviklingen af landdistrikter.

Styrke bæredygtig turisme og oplevelsesaktiviteter

Himmerlandsbyen er åben for alle og vi oplever tit at have besøg af folk fra nær og fjern, der lige skal ud at se, hvordan vi lever og bygger.
Med støtte fra Friluftsrådet har vi etableret et shelter, der muliggør overnatning i det fri og derudover er gæster velkommen til at slå telt op på vores fællesjord, hvilket benyttes af både danske og udenlandske gæster.

Støtte udviklingen af bæredygtige naturaktiviteter samt understøtte og fastholde små virksomheder

Udbuddet af uddannelsesaktiviteter i Himmerlandsbyen er vundet frem i takt med, at efterspørgslen fra omverdenen er vokset.
Således besøges vi af flere skoleklasser, højskoler og andre, der ønsker viden om bæredygtighed og bæredygtig levevis.
Himmerlandsbyen har gennem et tidligere projekt, i samarbejde med foreningen Bæredygtig Læring, udlagt en del af vores fællesjord til fælleshaver, hvor der blandt andet er undervisning i skolehaver efter Haver Til Maver princippet.

Støtte udviklingen af landdistrikterne ved at fastholde og øge bosætningen

Himmerlandsbyen er p.t. i gang med udvidelsesplaner som omfatter et nyt fælleshus og flere nye byggegrunde. Der er afholdt møde med Rebild kommune herom og det forventes at ny lokalplan skal påbegyndes i efteråret 2020.


Seneste