Allerede ved Himmerlandsbyens start i 2007 indrettede vi vores første genbrugssystem, hvor vi sorterer det affald, som er muligt at genanvende.

Vi har været i dialog med kommunen omkring vores sorteringsprincipper, så vi er sikre på at det sorterede affald ikke gik til forbrænding.

Hver familie ”producerer” under halvdelen af en gennemsnitlig families affald.


Mosaik foran masseovn

med Ingen kommentarer

Stille og roligt skrider arbejdet med mosaikken foran masseovnen frem.. Har købt noget særligt net som jeg skal prøve næste gang jeg tager et ryk…

Brugte ting

med Ingen kommentarer

Genbrug betyder at udnytte ressourcer, der allerede er brugt til at fremstille varer og så stadig har brugsværdi tilbage. I Himmerlandsbyen er vi rigtig gode til at genbruge alt som legetøj, tøj, møbler, byggematerialer, bøger og meget andet. I vores … Læs mere

Upcycling

med Ingen kommentarer

Upcycling er en anden måde at forlænge tings levetid på og derved udnytte allerede brugte ressourcer. I Himmerlandsbyen bliver der vævet kludetæpper, lavet smarte nye møbler af skrot og repareret og omsyet tøj, som så får et nyt liv.

Genbrugshus

med Ingen kommentarer

Så kom vi godt i gang med vores nye genbrugshus, hvor det er meningen at vi skal håndtere vores affald. Vi sorterer stort set alt og har containere til plastic, glas, jern, papir, pap osv.