Oversvømmelse

For 2. gang på en måned stod det nederste af Himmerlandsbyen under vand. Herfra opstod ønsket om at få genetableret bækken, som på et tidspunkt var blevet rørlagt