Borgermøde

Informationsmøde om Lokalplanforslag nr. 159, der nu er i offentlig høring. Til stede: Andelsforeningen Himmerlandsbyen, repræsentanter for Kommunalforvaltningen, Støvring Byråd, udvalgsformand Gert Fischer og Borgmester Anny Winther, som der kan stilles spørgsmål til. Ordstyrer: John Sørensen, Aarestrup Borgerforening.