Materialer, konstruktion og bæredygtighed

Tanken med huset er  at huset skal hjælpe med at gøre hverdagen mere klimavenlig og at der til selve huset er brugt materialer, der har udledt så lidt CO2 som muligt.

Konstruktionen: Huset består mest af træ, som er FSC-certificeret. Træ er en vedvarende ressource og FSC-mærkningen betyder, at træet kommer fra skove, som bliver genplantet. Alle vægge som indvendig og udvendig beklædning, lofter og gulve er også FSC-mærket træ. Træ er et af de byggematerialer, hvor der er brugt mindst CO2 til fremstillingen.

Isoleringen: Igen har vi valgt FSC-certificeret træuldsisolering, hvor der er brugt væsentligt mindre CO2 til fremstillingen end mineraluldsisolering. Isoleret efter 2020-kravene.

Glas: Til vinduer og døre har vi brugt glas fremstillet af genbrugsglas med vedvarende energi. Faktisk CO2-neutralt.

Energi og konstruktion: Huset har stor glasflader mod syd og øst, som giver en stor solindstråling og dermed udnyttelse af passiv solvarme. Isoleret efter nyeste krav.

Indeklima: En diffusionsåben dampbremse gør at fugt kan bevæge sig frit fra vægge til rum og omvendt. Derved opleves luften aldrig som for tør eller for fugtig. Både træet og isoleringen kan optage og afgive fugt til omgivelserne. Samtidig har vi valgt maling uden problematisk kemi, så huset er velegnet til allergikere.

Opvarmning og ventilation: Der installeres en varmepumpe, som i dag er den mest energioptimale. Ventilationen er forberedt til Smart-grid (Nilan), så overskudsproduktion af el kan udnyttes.

Energiproduktion: Huset får et solcelle-hydrid-anlæg, som i dag er det anlæg, som giver den bedste effekt i forhold til prisen. På de store vinduer mod syd monteres solcelle-film som bidrager til el-produktionen samtidig med at de skygger lidt for solindfaldet om sommeren.

Regn og klimaforandringer: For at tage højde for den øgede regnmængde er halvdelen af taget laver som grønt tag samt grøn væg mod nord, der opsuger en stor mængde regnvand, som langsomt fordamper. Samtidig vil det grønne tag ikke udstråle varme som et sort tag og bidrager dermed til at mindske den globale opvarmning. Vi vil lave en grøn væg mod nord, hvis det grønne tag ikke opsuger alt regnvandet.

Regnvandsopsamling: Huset bliver udstyret med et regnvandsopsamler, som giver vand til alle toiletter og vaskemaskinen. En familie kan spare ca. 60 m3 vand årligt med regnvandsopsamling, som medvirker til at spare på grundvandet, som nogle steder er ved at blive en knap ressource.

Spildevandsrensning: Huset bliver koblet på himmerlandsbyen egen spildevandsrensning. Vi har lavet et beplantet filteranlæg, som renser beboernes spildevand, så det opfylder højstede rensekrav. Der må kun bruges svanemærkede rengøringsmidler i huset, da skrappe midler kan skabe filteranlægget. (SOP)

Kompost-gas: Der kommer et lille kompostanlæg, der producerer metangas af familens skrald. En familie på 4 kan får i sommerperioden ca. 2 timers brændetid ud af sin kompost .

Genbrugsmaterialer: Drivhuset laves af genbrugte vindueselementer. Til indretningen vil vi bruge mange genbrugte materialer som mursten, køkkeninventar, møbler, skabe og service.

Sprøjtefrit område:  Ingen kemikalier mod insekter eller ukrudt ifølge Himmerlandsbyen vedtægter. Gælder alle der bor og gæster Himmerlandsbyen.