Læringsrummet

Bæredygtigt læringsrum skal være et mødested for borgere som ønsker at samles omkring bæredygtige aktiviteter såsom fællesspisning, upcycling café og kulturelle og sociale aktiviteter.

Ideen er opstået som resultatet af tanker og aktiviteter i Himmerlandsbyen, som tidligere har deltaget i mange aktiviteter med bæredygtigt indhold som: Naturens dag, Klima Rebild, undervisning af den lokale friskole Gregers Krabbe i forbindelse med den årlige Naturvidenskabsfestival, undervisning af folkeskoler og højskoler i forhold til FN´s bæredygtighedsmål.

Læringsrummet skal tilbyde forskelligartet undervisning med udgangspunkt i bæredygtighed. Vi ønsker ønske også at åbne op for muligheden for etablering af lokale arbejdspladser, med mulighed for kontorfællesskab, alternativ behandling og økoturisme.

Formål

Bæredygtigt læringsrum har flere formål :

  • Først og fremmest vil vi bygge et kulturelt møde-og formidlingscenter der fremmer økologisk byggeri og bæredygtig levevis.
  • Vi vil give mulighed for selvvirksomhed ved at indrette lokaler til kontorfællesskaber for lokale iværksættere.
  • Et tredje formål er at give mulighed for overnatning og støtte tanken om øko-turisme i lokalområdet.
  • Derudover har huset til formål at skabe en ramme om lokale kulturelle aktiviteter og være lokalt og hyggeligt mødested.

Det bæredygtige læringsrum vil ligge i Aarestrup, som ligger tæt på Danmarks smukkeste skovområde, ikke langt fra Rebild Bakker og med Rold Skov i baghaven. Et naturskønt område, som giver mulighed for at inddrage naturen i forbindelse bæredygtige aktiviteter.

organisations- og aktivitetsplan for Bæredygtigt Læringsrum
organisations- og aktivitetsplan for Bæredygtigt Læringsrum