Alterbækken har fået luft

  • af
Genåbning af i Himmerlandsbyen, Årestrup
oversvoemmelse i Himmerlandsbyen 2011
Oversvømmelse i Himmerlandsbyen 2011

Endelig fik vi genetableret bækken

I går blev entreprenøren færdig og Alterbækken er åbnet så meget som det er praktisk muligt – efter den i siden 60’erne har været rørlagt. Oversvømmelsen i 2010-11 viste, at det var nødvendigt med en mere naturlig bæk.

Landsbyrådet gav tilskud og bækken er i dag en realitet med dejligt fugle-, insekt- og dyreliv.

Vi glæder os til endnu et rekreativt område i Himmerlandsbyen. Der er kommet mange frøer, så nu venter vi bare på storken.

Kati og Michael nyder middagssolen ved Alterbækken
Kati og Michael nyder middagssolen ved Alterbækken

Vi forventer dejlige brinker med masser af plante- dyre og menneskeliv…

Indtil nu er det mest Lenes ænder og Poul, der har haft glæde af projektet – men andre er så småt på vej.
Kati og Michael har da fået et par havestole med ud og nyder eftermiddagssolen, mens farmand flytter rundt på sten 😉